نوع جستجو را انتخاب نمایید
 
 • سایت
 • وب
جستجو
شما اینجا هستید : صفحه اصلی > انبار جنسی
شنبه 10 اسفند 1398

انبار جنسی

مقدمه
 جمع‌آوري، نگهداري و انعكاس اطلاعات مربوط به موجودي كالاهاي انبار در هر لحظه از نيازهاي اصلي هر بنگاه تجاري است. براساس اطلاعات سيستم كنترل موجودي انبار مي‌توان تنظيمات لازم جهت هدايت و برنامه‌ريزي موثرتر منابع سازمان و تمركز مناسب‌تر در حوزه‌ بودجه‌بندي خريد مواد و كالا را انجام داد. اين سيستم با استفاده از متدولوژي شيي‌گرا عهده‌دار ثبت و طبقه‌بندي اطلاعات ورود و خروج كالا، درخواست كالا از انبار، درخواست خريد، برگشت كالا و... و تهيه گزارشات متنوع و انعطاف‌پذير مي‌باشد

تصاویری از نرم افزار
امكانات 

 •   معرفي و ايجاد انبارهاي متعدد با كاربران مجزا
 •   امكان معرفي انبارهاي فرعي
 •   طبقه‌بندي كالاها به صورت ساختار درختي
 •   صدور فرمهاي: درخواست كالا، درخواست خريد، رسيد انبار، رسيدهاي موقت، برگشتي و انتقالي، حواله انبار، حواله هاي برگشتي و انتقالي و مجوز خروج
 •   تغيير مقادير موجودي در صورت صدور رسيد، حواله،‌ برگشت و...
 •   مشاهده مقادير وارده، صادره و موجودي در زمان ويرايش فرمهاي رسيد، حواله و...
 •   مشاهده اطلاعات بهنگام وضعيت موجودي كالاها (كاردكس)
 • اخطار كسري كالا در هنگام رسيدن موجودي به نقطه سفارش كالا
 •   جستجوي سريع و آسان كلمات، حروف، اعداد، تاريخ و... در فيلدهاي اطلاعاتي فرم‌ها و فهرست كالاها
 •   ثبت دايمي عمليات براي جلوگيري از تغييرات احتمالي
 •   مرتب كردن و شماره‌گذاري فرم‌ها بر اساس تاريخ
 •   تهيه و چاپ فرم‌هاي مورد استفاده در انبارگرداني
 •   انتقال اطلاعات شمارش موجودي عيني به سيستم
 •   گزارش انبارگرداني و صورت مغايرت موجودي
 •   ايجاد دستي يا خودكار موجودي ابتداي دوره از روي موجودي قابل قبول پايان دوره قبل
 •   امكان ارسال فرم‌ها و گزارشات به Excel
 •   ايمني بالاي اطلاعات تحت مديريت پايگاه ‌SQL
 •   انعكاس آرم شركت در سربرگ گزارشات
 •   امكان استفاده از باركد بجاي شماره كدينگ كالا در فرمها براي فراخواني كالاها
 •   تنظيم مشاهده يا عدم مشاهده كاردكس ريالي كالاها توسط كاربر (در موسساتي كه سيستم حسابداري انبار تدبير را داشته باشند)

گزارشات 

 •   راهنماي طبقه‌بندي كالا
 •   صورت موجودي كالا
 •   كارت گردش كالا (كارت موجودي كالا)
 •   صورت موجودي انبارها
 •   ليست كالاهاي خروجي از انبار
 •   كالاهاي ورودي و كالاهاي تحويل موقت
 •   ليست كالاهاي خروجي از كارخانه
 •   ليست كالاهاي ورودي( تحويل موقت)
 •   گزارش مراكز تهيه كالا
 • صورت خلاصه گردش كالا
 •   صورت كالاهاي كم گردش
 •   پيگيري درخواست‌هاي كالا
 •   پيگيري درخواست‌هاي خريد
 •   گزارش آماري اسناد انبار
 •   گزارش نقطه سفارش

ارتباط با ديگر نرم افزارها

 •   نرم افزار حسابداري انبار
 •   نرم افزار فروش و حسابداري فروش

امنيت و حدود دسترسي 

 • امكان تعريف گروه‌هاي كاري در سازمان
 • تعريف مجوزهاي دسترسي مورد نظر براي هر گروه كاري
 • تعريف اعضاء هر گروه كاري با امكان عضويت كاربران در چند گروه به صورت همزمان
 •   استفاده از يك رمز در كل مجموعه سيستم‌ها و امكان تغيير آن توسط خود كاربر

تماس با ما
پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :
پیام :
ارسال
دسترسی سریع