نوع جستجو را انتخاب نمایید
 
 • سایت
 • وب
جستجو
شما اینجا هستید : صفحه اصلی > حقوق و دستمزد
جمعه 30 مهر 1400

حقوق و دستمزد

  

 مقدمه
 جمع‌آوري اطلاعات كاركرد پرسنل، انجام محاسبات حقوق، نگهداري و انعكاس آن و صدور اسناد مالي مربوطه از نيازهاي اصلي هر سازماني است. پايه اطلاعاتي با تعريف جداول بيمه و ماليات، مزاياي دائم و موقت،‌ انواع كسور، عوامل حقوقي و فرمول‌هاي محاسباتي، مشخصات پرسنلي و حقوقي و احكام كارگزيني ساخته مي‌شود. فرمول‌هاي مورد نياز اقلام تشكيل دهنده حقوق به صورت پارامتريك توسط كاربر قابل تعريف و تغيير مي‌باشد. با تعريف كسور موقت و اقساطي و همچنين ورود اطلاعات كاركرد پرسنل، حقوق قابل محاسبه خواهد شد. نرم‌افزار حاضر با استفاده از متدولوژي شيي‌گرا طراحي گرديده تا عهده‌دار ثبت و نگهداري سوابق پرداختي حقوق سازمان به صورتي قابل انعطاف و در عين حال منسجم و آسان باشد.

تصاویری از نرم افزار
 

 

 

 

 

 

 

 

امكانات

 •   تعريف انواع استخدام
 •   تعريف ضوابط محاسباتي (بيمه، ماليات و عيدي)
 •     امكان تعريف نحوه گرد كردن خالص پرداختني
 •   تعريف عناوين ليست‌هاي حقوق، بيمه، بانك‌هاي محل پرداخت و عناوين ليست جامع حقوق
 •   تعريف انواع كسور (يك ماهه، قسطي و همه ماهه)
 •   تعريف انواع مزايا (دائم و موقت)
 •   معرفي عوامل حقوقي و فرمول‌هاي محاسبات (كاركرد، احكام و ليست حقوق) به صورت پارامتريك
 •   تعریف کدهای موردنیاز سیستم
 •   ثبت مشخصات پرسنلي، احكام و قراردادها (درصورت عدم وجود سيستم پرسنلي به صورت مستقل)
 •   مشاهده کلیه اطلاعات پرسنل
 •    ثبت اطلاعات كسور موقت (يك ماهه)
 •   ثبت اطلاعات كسور اقساطي (وام‌ها) و نگهداري سوابق كسور
 •   ثبت اطلاعات مزاياي موقت (يك ماهه)
 •   امكان دريافت اطلاعات كاركرد (حضور و غياب) بصورت مستقيم از ساعت ورود و خروج و يا به صورت دستي
 •   امكان معرفي عبارتهاي محاسباتي عوامل حقوقي
 •   محاسبه حقوق بصورت كلي يا براي هر ليست حقوق بصورت مكرر (با امكان حذف محاسبات)
 •   امكان قفل و باز كردن محاسبات حقوق يك ماه
 • محاسبه عيدي در بازه زماني مورد نظر، و پرداخت آن
 •   امکان محاسبه کارانه و سایر پرداخت‌ها
 •   تنظيم سند حسابداري حقوق و دستمزد به صورت خودكار
 •   تنظيم سند حسابداري عيدي به صورت خودكار
 •   امكان ايجاد ديسكت بيمه و بانك

گزارشات 

 •   ليست جامع حقوق
 •   ليست كسور بازنشستگي
 •   لیست کارانه
 •   ليست بانك
 •   ليست بيمه و دارايي
 •   ليست آخرين احكام پرسنل
 •   ليست عملكرد كسور
 •   ليست عيدي و فيش عيدي
 •   لیست بازخرید سنوات
 •   ليست اضافه كاري
 •   احکام پرسنل
 •    ليست مراكز هزينه
 •   ليست كنترل كاركرد
 •   ليست تعديل مالياتي
 •   ليست دريافتي افراد
 •   صورت‌خلاصه لیست‌های حقوق
 •    فيش حقوق (در سه فرمت)
 •   كاركرد كاركنان تاكنون
 •   ليست پرداخت اول و دوم
 •   خلاصه کسور کارکنان

ارتباط با ديگر نرم افزارها

 •   نرم افزار پرسنلي
 •   نرم افزار حسابداري مالي
امنيت و حدود دسترسي
 •   امكان تعريف گروه‌هاي كاري در سازمان
 •   تعريف مجوزهاي دسترسي مورد نظر براي هر گروه كاري
 •   تعريف اعضاء هر گروه كاري با امكان عضويت كاربران در چند گروه به صورت همزمان
 •   استفاده از يك رمز در كل مجموعه سيستم‌ها و امكان تغيير آن توسط خود كاربر


ü 

ü

تماس با ما
پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :
پیام :
ارسال
دسترسی سریع