نوع جستجو را انتخاب نمایید
 
 • سایت
 • وب
جستجو
شما اینجا هستید : صفحه اصلی > پرسنلی
جمعه 30 مهر 1400

پرسنلی

تصاویری از نرم افزار
امكانات

 •    ثبت مشخصات عمومي پرسنل سازمان
 •   ثبت مشخصات حقوقی پرسنل
 •   تعريف ساختار سازماني به صورت درختي با امكان جابجايي شاخه‌ها و نمايش ليستي
 •    ثبت اطلاعات احكام و قراردادها با امكان چاپ حكم كارگزيني
 •   ثبت اطلاعات پرسشنامه متقاضيان استخدام (به همراه سابقه تحصيلی، سابقه كار، وابستگان، معرف‌ها و دستورات / نظرات مديران)
 •   ثبت اطلاعات سوابق تحصيلي / مدارك پرسنل
 •    ثبت اطلاعات افراد تحت تكفل (وابستگان) پرسنل
 •   ثبت سوابق كاري پرسنل در ساير سازمان‌ها
 •    امكان تعريف انواع مرخصی روزانه يا ساعتی (‌استحقاقي، استعلاجي، ساعتي، بدون حقوق، ...)
 •   محاسبه و ثبت سوابق مرخصي
 •   ثبت اطلاعات مربوط به درخواست‌هاي نيروی انسانی و دستورات / نظرات مديران
 •   ثبت جابجايي‌هاي درون سازماني پرسنل
 •   ثبت انواع دريافتی‌های پرسنل به تفكيك (مانند پاداش، بن نقدي/غير نقدي، ساير كمك‌ها...)
 •   ثبت موارد تشويق و يا تنبيه هر يك از پرسنل
 •   تنظيم سيستم با توجه به رويت امکان ويرايش پرسنل ، امکان ويرايش حكم 
 •   امکان ويرايش پرسنل، احكام و مشخصات حقوقي، امكان مشاهده ساير اطلاعات پرسنلي در تنظيمات سيستم
مشاهدات 
 •    نمايش فهرست مفصل پرسنلي با امكان تعريف و ثبت شروط دلخواه به صورت مركب
 •   جستجوی مورد نظر در فهرست حاصله و ارسال آن به اکسل
 •   فهرست آخرين حكم صادره براي پرسنل

گزارشات 

 •   مشخصات پرسنل
 •   ليست پرسنل
 •    سوابق تحصيلی (خلاصه يا با جزئيات)
 •   قراردادها
 •    سوابق جابجايی (خلاصه يا با جزئيات)
 •   پاداش و موارد دريافتی(خلاصه يا با جزئيات)
 •   پيگيری تامين نيروی انسانی
 •   كارت مرخصي ساليانه
 •   مرخصی روزانه
 •   مرخصی ساعتی
 •   فرم گزينش

ارتباط با ديگر نرم افزارها

 •   نرم افزار حقوق دستمزد
امنيت و حدود دسترسي 
 •    امكان تعريف گروه‌هاي كاري در سازمان
 •   تعريف مجوزهاي دسترسي مورد نظر براي هر گروه كاري
 •   تعريف اعضاء هر گروه كاري با امكان عضويت كاربران در چند گروه به صورت همزمان
 •   استفاده از يك رمز در كل مجموعه سيستم‌ها و امكان تغيير آن توسط خود كاربر
تماس با ما
پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :
پیام :
ارسال
دسترسی سریع