نوع جستجو را انتخاب نمایید
 
 • سایت
 • وب
جستجو
شما اینجا هستید : صفحه اصلی > سهام
جمعه 30 مهر 1400

سهام

مقدمه
 جمع‌آوري، نگهداري و انعكاس اطلاعات مربوط به سهامداران، برگه هاي سهم و ثبت نقل و انتقالات سهام از نيازهاي اصلي هر شركت، تعاوني و يا موسسه‌اي است كه به صورت سهامي اداره مي‌گردد. نرم‌افزار سهام علاوه بر ثبت سرمایه اولیه، مشخصات سهامداران، اطلاعات پذيره‌ها، برگه هاي سهم، عمليات ثبت نقل انتقالات و ثبت تعهدات، وظيفه محاسبه سود سهام و ماليات مربوطه (بر اساس جدول مالياتي) را نيز به عهده دارد. ثبت اطلاعات مربوط به مجامع، ثبت فيش‌هاي واريزي، صدور فيش پرداخت سود از ديگر قابليت‌هاي اين نرم‌افزار مي‌باشد. نرم‌افزار حاضر با استفاده از متدولوژي شيي‌گرا طراحي گرديده تا عهده‌دار ثبت، نگهداري و طبقهبندي اطلاعات سهام بصورتي قابل انعطاف و در عين حال منسجم و آسان براي كاربران باشد.

تصاویری از نرم افزار
امكانات

 • ثبت اطلاعات مربوط به سرمایه اولیه (مبلغ سرمایه، تعداد سهام و...)
 •   ثبت اطلاعات مربوط به اشخاص با امکان دسته بندی حقیقی و حقوقی
 •   تعریف گروه‌های اشخاص و مشخص نمودن اعضای هر گروه
 •   ثبت اطلاعات جدول مالياتي
 •   تعريف الگوهاي پرداخت و مشخص نمودن تعداد اقساط و تاریخ سررسید هر قسط
 •   ثبت اطلاعات پذيره‌ها با امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به پرداخت (فیش، چک و تعهد) و صدور برگه سهام از روی پذیره
 •   مشاهده و اصلاح اطلاعات سهامداران
 •   ثبت اطلاعات مربوط به برگه‌هاي سهام اشخاص و چاپ برگه سهام
 •   ثبت اطلاعات مربوط به مجامع و امکان چاپ دعوت نامه و پاکت ارسال برای اعضاء مجمع و ثبت خلاصه مصوبات مجامع عمومي
 •   امکان انجام قرعه کشی و اختصاص شماره های قرعه به اعضاء به نسبت های دلخواه بر حسب تعداد سهام
 •   امكان تنظيم سند حسابداري بر روي فرم هاي پذيره ،‌تعهد و فيش هاي واريزي در صورت استفاده از سيستم حسابداري تدبير
 •   امکان دريافت و ثبت تعهدات (مشخص نمودن اطلاعات مربوط به فیشهای واریزی)
 •   امکان تعريف دوره‌ها و مشخص نمودن میزان سود یا زیان هر دوره و تعيين دوره جاري
 •   انجام محاسبه سود سهام، سود تخصيصي دوره جاري و حذف محاسبه شود
 •   ثبت فيش‌هاي واريزي، صدور فيش پرداخت سود، امكان تغيير مالكيت فيش‌هاي بانكي با مجوز ويژه
گزارشات 
 •   پذیره ها
 •   سرجمع پذیره ها
 •   برگه های سهام
 •   برگه های سهام اشخاص
 •   نقل و انتقال برگه های سهام
 •   فیشهای واریزی
 •   سرجمع فیشهای واریزی
 •   سهامداران
 •   نمودار وصول تعهدات
 • تعهدات سهامداران
 •   اشخاص
 •   وضعيت سام شركتها
 •   فروش سهام
 •   امتیاز اشخاص
 •   آنالیز امتیاز اشخاص
 •   فهرست كلمات كليدي
 •   ارجاعات نزد افراد
 •   فرم مشخصات فردی
 •   لیست حضور و غیاب مجمع
 •   لیست غايبین مجمع
 •   برگه هاي سهام باطل شده
 •   خلاصه فروش سهام

ارتباط با ديگر نرم افزارها

 •   نرم افزار حسابداري مالي
 •   نرم افزار خزانه داري
امنيت و حدود دسترسي 
 •   امكان تعريف گروه‌هاي كاري در سازمان
 •   تعريف مجوزهاي دسترسي مورد نظر براي هر گروه كاري
 •   تعريف اعضاء هر گروه كاري با امكان عضويت كاربران در چند گروه به صورت همزمان
 •   استفاده از يك رمز در كل مجموعه سيستم‌ها و امكان تغيير آن توسط خود كاربر
تماس با ما
پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :
پیام :
ارسال
دسترسی سریع