نوع جستجو را انتخاب نمایید
 
 • سایت
 • وب
جستجو
دوشنبه 05 مهر 1400

حسابداری جامع دهیاری آفتاب

حسابداری + انبار + اموال + خزانه داری + بودجه

    حسابداري


 • طبقه بندي حسابها تا چهار سطح شامل گروه، کل، معين و تفصيلي
 • فهرست مستقل حسابهاي تفصيلي از معين(جلوگيري از ايجاد تفصيلي هاي مکرر)
 • مشاهده و ويرايش اسناد و گزارشات سنوات مختلف به صورت همزمان روي صفحه نمايش
 • امضاي الکترونيکي سند
 • ثبت اسناد در سه وضعيت موقت، تاييد شده و نهايي
 • امکان کپي تمام  يا بخشي از يک سند در سندهاي ديگر
 • ذخيره و بازيابي اسناد بصورت انفرادي يا گروهي
 • قابليت پيگيري حسابها از تراز کل به معين، معين به دفاتر، دفاتر به سند و يا پيگيري سابقه حساب حتي در سنوات گذشته
 • توليد خودکار سند اختتاميه، افتتاحيه و بستن حسابها
 • صدور سند انتقال اسناد سررسيددار

 

   گزارشات حسابداري

 • ترازهاي کل و معين در قالبهاي دو، چهار و هشت ستونه
 • گزارش دفاتر کل، معين و تفصيلي
 • عملکرد حسابهاي تفصيلي به ريز کل يا معين
 • ترازآزمايشي حسابهاي تفصيلي
 • دفتر روزنامه به ريز اسناد و اسناد کل
 • گزارش اسناد سررسيد دار بر اساس تاريخ سررسيد
 • گزارش سرجمع در سطح استان ، شهرستان ، بخش و دهستان

  انبار

 • مديريت انبارهاي متعدد
 • ساختار درختي کدينگ کالا
 • صدور فرمهاي: رسيد انبار، رسيد برگشتي،رسيد انتقالي، حواله انبار، حواله برگشتي، حواله انتقالي و تعديلات
 • نمايش لحظه اي موجودي کالاها

گزارشات انبار

 • راهنماي طبقه بندي کالا
 • صورت موجودي کالا
 • کارت گردش کالا
 • ليست کالاي ورودي به انبار
 • ليست کالاي خروجي از انبار
 • گزارش نقطه سفارش

اموال

 • طبقه بندي اموال در چندين سطح
 • معرفي محل استقرار و تحويل گيرندگان دارايي ها
 • ثبت اطلاعات اموال خريداري شده، اهدايي ، اماني و تکميل شده
 • ثبت اطلاعات خروج دارايي ها در اثر فروش، اسقاط، هديه دارايي
 • ثبت اطلاعات جابجايي اموال
 • جستجوي پيشرفته اموال بر اساس نام، محل استقرار، تحويل گيرندگان، گروه دارايي و ...
 • امکان دسترسي آسان به اطلاعات سنوات مختلف

گزارشات اموال

 • صورت اموال
 • محل استقرار دارايي ها
 • کاردکس دارايي
 • خلاصه گردش دارايي
 • صورت فروش دارايي

خزانه داري

 • معرفي حسابهاي تنخواه
 • امکان تعريف فعاليتها و تشخيص حساب
 • ثبت عمليات دريافت و پرداخت شامل فيش، نقدي و چک به صورت مرکب در يک برگه و امکان چاپ رسيد مربوطه
 • ثبت صورت هزينه تنخواه و صدور سند خودكار
 • تنظيم سند حسابداري عمليات خزانه داري به صورت همزمان

گزارشات خزانه داري

 • گزارش دريافت و پرداخت

بودجه

 • ثبت درصد جاري و عمراني براي حسابهاي درآمد
 • ثبت اطلاعات بودجه براي حسابهاي درآمد، هزينه های جاري – خدمات اداري، هزينه های جاري – خدمات روستايي و هزينه های عمراني
 • ثبت اصلاحيه و متمم بودجه
 • ثبت اطلاعات مربوط به برگه هاي تامين اعتبار براي هزينه ها

گزارشات بودجه

 • گزارش تفريغ بودجه
 • گزارش تامين اعتبار

امکانات عمومي

 • امکان ارسال گزارشات به اکسل
 • تنظيم دلخواه فونت سيستم
 • نگهداري سوابق عمليات انجام شده توسط کاربران
 • تعيين رمز ورود، سطوح دسترسي و مجوزهاي کاري کاربران
 • تهيه پشتيان از اطلاعات

تماس با ما
پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :
پیام :
ارسال
دسترسی سریع