نوع جستجو را انتخاب نمایید
 
  • سایت
  • وب
جستجو
دوشنبه 05 مهر 1400

Text/HTML

ویژگی ها :

 

*   تعریف حساب های بانکی و صندوق دلخواه

*   معرفی مشخصات سازمان اعم از نام و کد آژانس

*   امکان تعریف وضعیت بلیط در حالت رزرو، در انتظار، فعال، غیر فعال و ...

*   امکان معرفی نام و سن مسافر

*   امکان لحاظ نمودن سه مالیات جداگانه برای هر بلیط

*   امکان معرفی و ثبت مسئول فروش و دوره فروش بلیط

*   امکان ثبت هر نوع بلیتی اعم از خارجی، داخلی، قطار و تبدیل به سند حسابداری

*   امکان تعیین و ثبت نحوه پرداخت بلیط، اعم از نقدی، غیر نقدی، اعتباری، کارت اعتباری و فیش واریزی

*   امکان ثبت برگشت از فروش بلیط

*   امکان ثبت آنالیز تور و صدور سند حسابداری

*   امکان ثبت بلیط برای کاربران متعدد

*   امکان مشاهده فروش و برگشت از فروش بلیط به صورت روزانه، هقتگی، ماهانه یا به صورت کلی   

*   امکان مشاهده و ایجاد دریافتی های حاصل از فروش بلیط و چاپ رسید دریافت و پرداخت

*   امکان مشاهده و ایجاد پرداخت های ناشی از برگشت از فروش بلیط و چاپ رسید مربوطه

*   امکان ثبت و مشاهده اسناد مرتبط با دریافتی ها و پرداختی های بلیط در محیط فروش بلیط

*   امکان جستجوی پیشرفته اطلاعات فروش بلیط و امکان چاپ یا  ارسال اطلاعات به اکسل

*   امکان ثبت بلیط ها در گزارشهای خاص با تفصیل شناور سه سطحی

*   امکان مشاهد و چاپ میزان فروش بلیط هر پرسنل،

*   ارائه گزارش بر اساس هر ایرلاین-خارجی، داخلی و چارتری و ارائه عملکرد هر ایر لاین برای تاریخ مشخص

*   گزارش عملکرد پرسنل برای هر ایر لاین برای تاریخ های مشخص

*   ارائه گزارش فروش کل آژانس با مبالغ تفکیک شده فیر و تکس و ریفاند

*   ارائه گزارش RTRD

*   ارائه گزارش DSR

*   ارائه گزارش RR

*   امکان مشاهده مانده هر صندوق، در هر بازه زمانی دلخواه و گزارش نقدینگی در هر دوره

*   امكان تعريف گروه‌هاي كاري در سازمان

*   تعریف مجوزهای دسترسی مورد نظر برای هر گروه کاری 

*   تعریف اعضا هر گروه کاری با امکان عضویت کاربران در چند گروه به صورت همزمان

*   استفاده از یک رمز در کل مجموعه سیستم ها و امکان تغییر آن توسط خود کاربر

تماس با ما
پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :
پیام :
ارسال
دسترسی سریع