ویژگی های حسابدارب انبار تدبیر

 • ایجاد انبارهای متعدد با کاربران مجزا
 • ایجاد انبارهای فرعی
 • امکان ثبت شماره سریال کالاها
 • طبقه بندی کالاها با ساختار درختی
 • صدور فرم های: درخواست کالا، رسید موقت، رسید انبار، رسید برگشتی، حواله انبار، حواله برگشتی، حواله انتقالی، تحویل مستقیم تعدیل و رسید انتقالی
 • امکان مشاهده مقادیر وارده، صادره و موجودی کالا هنگام ویرایش
 • محاسبه خودکار ارزش ریالی کالاهای صادره با روشهای میانگین موزون یا نرخ استاندارد
 • صدور خودکار اسناد حسابداری انبار
 • مشاهده اطلاعات بهنگام از وضعیت موجودی جنسی و ریالی کالاها
 • ایجاد تسهیلات جهت مشاهده و تکمیل اطلاعات رسید انبارهای ریالی نشده
 • اعلام اخطار در هنگام رسیدن موجودی کالا به نقطه سفارش
 • جستجوی پیشرفته کالا بر اساس نام یا کد کالا
 • تایید فرمهای انبار برای جلوگیری از تغییرات احتمالی

     امکانات

 • تهیه و چاپ فرم های مورد استفاده در انبار گردانی
 • ثبت موجودی اول دوره و امکان انتقال موجودی پایان دوره قبل به دوره جدید
 • امکان ثبت اطلاعات انبارگردانی (سه بار شمارش موجودی) و تهیه صورت مغایرت موجودی و گزارش انبارگردانی
 • تنظیم دلخواه فونت
 • نگهداری سوابق عملیات انجام شده توسط کاربران
 • تعیین رمز ورود، سطوح دسترسی و مجوزهای کاری کاربران
 • ذخیره و بازیابی فرم های انبار برای انتقال به پایگاه مقصد
 • تهیه پشتیبان از اطلاعات
 • راهنمای طبقه بندی کالا
 • صورت موجودی کالا ( ریالی و جنسی)
 • کارت گردش کالا ( ریالی و جنسی)
 • لیست کالاهای ورودی به انبار
 • لیست کالاهای خروجی از انبار
 • امکان ارسال گزارشات به اکسل
 • لیست کالاهای رسید موقت
 • امکان ادغام روزانه اسناد انبار
 • امکان تنظیم پارامتر جهت سند گیری با معین ها یا حالت های متعدد(شرطی کردن حساب ها برای سندگیری)

      گزارشات

 • گزارش رسید انبارهای ریالی نشده
 • گزارش آماری اسناد انبار
 • پیگیری درخواست های کالا
 • صورت هزینه حمل کالا
 • صورت موجودی انبارها
 • صورت خلاصه گردش کالا ( جنسی و ریالی)
 • گزارش مصرف کالا
 • گزارش نقطه سفارش
 • گزارش ساز پویا جهت تنظیم چاپ فرم های انبار

     آپشن ها

 • دو واحدی برای تعریف کالا ها
 • مصرف استاندارد (برای تولیدی ها-ترکیب چندین مواد اولیه و تولید محصول جدید)
 • چاپ بارکد
 • گزارشات فصلی خرید شامل :

1- تعریف فروشندگان

2- ثبت قرارداد های خرید

3-  ثبت سفارشات خرید

4- گزارشات قراردادها و سفارشات خرید

5-  ارسال به دارایی

 • ردیف کردن فرم ها
 • کد محموله/تاریخ انقضا